เกี่ยวกับ neurotelemedicine

เราเป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคสมอง และระบบประสาท เส้นประสาท ยินดีที่จะแแบ่งปันข้อมูลเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ป่วยสมอง และประชาชนทั่วไป

และเราเป็นแหล่งที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์ของหมอระบบประสาททุกๆท่าน เพื่อที่ท่านจะใช้พื้นที่ในการ discuss และ consult อาการต่างจากแพทย์ท่านอื่นๆ

นอกจากนี้เรายังรวบรวม journal และ update ต่างๆอันเป็นประโยชน์ทั้งแพทย์ และผู้ป่วย รวมทั้งยังบริการการตรวจและรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เราวางแผนที่จะสร้างระบบ ecosystem เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกระหว่างหมอ และ คนไข้ โดยกระใช้ระบบ telemedicine technology

ทีม Neurotelemedicine