เกี่ยวกับ neurotelemedicine

เราเป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคสมอง และระบบประสาท เส้นประสาท ยินดีที่จะแแบ่งปันข้อมูลเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ป่วยสมอง และประชาชนทั่วไป

และเรายังรับปรึกษาอาการผ่านระบบ webboard

เราวางแผนที่จะสร้างระบบ ecosystem เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกระหว่างหมอ และ คนไข้ โดยการใช้ระบบ telemedicine technology

ทีม Neurotelemedicine