เกี่ยวกับเรา

คลินิกสมองและระบบประสาทโดยนายแพทย์ อิทธิกร เลาหทัยเวคินทร์

รักษาอาการปวดศีรษะ ไมเกรน เวียนศีรษะ บ้านหมุน อัมพาต อ่อนแรง นอนไม่หลับ หลงลืม ความจำเสื่อม อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน มือสั่น เดินลำบาก กลืนอาหารลำบาก พูดไม่ชัด เดินเซ ปวดต้นคอฉับพลัน ปวดศีรษะเรื้อรัง กล้ามเนื้อต้นคออักเสบ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ภาวะซึมเศร้า เส้นประสาทอักเสบ เส้นเลือดสมองตีบ ลมชัก ชักเกร็ง เพิ่มความจำ และโรคทางสมองและระบบประสาททุกชนิด

มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษาได้แก่

  1. x-ray ด้วยเครื่อง MRI หรือ CT
  2. Ultrasound หลอดเลือดสมองด้วย Transcranial doppler ultrasound
  3. วินิจฉัยและรักษาด้วยเทคโนโลยี Transcranial magnetic stimulation
  4. รักษาด้วยเทคโนโลยี Neuromodulation

การศึกษา

1.แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2.วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางประสาทวิทยา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย