รู้จักสมองส่วนต่างๆ

  สมองส่วนต่างๆจะมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันไปเพื่อใช้ในการสั่งงานและรับรู้ความรู้สึกต่างๆและสมองคนเรามีรอยหยักและร่องสมองซึ่งทำให้สามารถแบ่งสมองเป็น lobe ต่างๆได้แก่ Frontal lobe, Temporal lobe ,Parietal lobe และ occipital lobe 1. Frontal lobe ใช้ในการรับรู้(consciousness) การวางแผนอย่างมีเ[…]

Read more

กล้ามเนื้ออ่อนแรงฉับพลัน GBS (Guillain-Barre syndrome)

หมออินเทิร์น : พี่ค่ะผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการขาอ่อนแรง 2 ข้างครับ ต่อมาพูดไม่ชัด มีสำลัก เป็นมา 3 วัน แล้วครับ ซักประวัติตรวจร่างกายรวมทั้งส่ง CT brain พบว่ามี old lacunar แล้วสงสัยเส้นเลือดสมองตีบ จึงทำให้ขาอ่อนแรงค่ะ พี่ staff : ขาอ่อนแรง 2 ข้าง และพูดไม่ชัดนึกถึงรอยโรคที่ไหนในสมองที่ทำให้ขาอ่อนแร[…]

Read more

การทำงานของสมองมนุษย์

สมองมนุษย์เป็นอวัยวะมหัศจรรย์ทำให้คนเราและเผ่าพันธ์ุมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต ทำให้เรามีสติการรับรู้และความคิดที่ชาญฉลาด(consciousness and creativity) ใช้ในส่งสัญญาณควบคุมร่างกายให้สั่งการ , รับรู้ความรู้สึกทางกายต่างผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ,รับรู้อารณ์ต่างๆ[…]

Read more

สาเหตุเส้นเลือดสมองตีบ (Ischemic stroke)

สาเหตุเส้นเลือดสมองตีบ (Ischemic stroke) เกิดจาก 1.พยาธิสภาพที่หลอดเลือด-พบมากที่สุดในผู้ป่วยสูงอายุ 2.ลิ่มเลือดจากหัวใจ(cardioembolic) 3.ภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ ในผู้ป่วยที่เส้นเลือดสมองตีบในอายุน้อย (18-50 ปี) สาเหตุส่วนมากเกิดจากหัวใจมีลิ่มเลือดลอยไปอุดตันในสมองมากกว่าสาเหตุที่เส้นเลือดเอง ส่วนสา[…]

Read more

สารสื่อประสาท

โรคทางสมองและจิตเวชหลายโรคมักพบว่ามีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง (Neurotransmitters) โดยสารสื่อประสาทในสมองมีมากมายหลายตัว เรามารู้จักสารสื่อประสาทที่สำคัญและหน้าที่การทำงานของมัน ดังนี้ Dopamine สารสื่อประสาทแห่งความพึงพอใจ (reward,pleasure) มี 3 tract ที่สำคัญคือ nigrostriatal […]

Read more

การรักษาโรคไมเกรนแบบไม่ใช้ยาด้วยเทคโนโลยีใหม่!!!!!!!

การรักษาโรคไมเกรนแบบไม่ใช้ยาด้วยเทคโนโลยีใหม่!!!!!!! โรคไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษเรื้อรัง ที่มักมีอาการกำเริบเป็นช่วงๆอันเป็นผลจากการทำงานของเซลล์สมองที่ผิดปกติ ทำให้เซลล์สมองอยู่ในภาวะที่ตื่นตัวมากเกินไป (cortical hyperexcitability) ส่งผลทำให้ระบบประสาทถูกกระตุ้นง่ายจากสิ่งเร้าภายในและภายนอก ส่งผลทำให[…]

Read more

ความหวังใหม่เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต

✨ความหวังใหม่เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต✨ แม้การรักษาหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันจะมีความก้าวหน้าขึ้นมาก แต่ก็ยังคงมีผู้ป่วยบางส่วน ที่มาพบแพทย์ช้า เลยช่วงเวลานาทีทองของการรักษา คือช่วงเวลา 4.5 ชั่วโมง นั่นจึงเป็นสาเหตุหลักของภาวะทุพพลภาพ ที่อาจส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถยกแขน หรือเคลื่อนไหวขา[…]

Read more

โรคออทิสติกสัมพันธ์กับการติดเชื้อเริม

หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเริม (Herpes simplex type 2) มีโอกาสที่ลูกในครรภ์จะเป็นโรค ออทิสซึ่ม (Austism) มากขึ้น เพราะเชื่อว่า immune หรือภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อเริมจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของระบบประสาท(CNS development) http://www.medscape.com/viewarticle/876492

Read more

TMS เครื่องกระตุ้นเซลล์สมอง

TMS (Transcranial magnetic stimulation) คืออะไร เครื่องกระตุ้นเซลล์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กขนาดสูงเพื่อส่งผ่านกะโหลกศีรษะเข้ากระตุ้นเซลล์สมองส่วนต่างๆ เพื่อปรับการทำงานของสมองใหม่ทำให้เซลล์เกิดการเชื่อมต่อที่ดีมากขึ้น (Neuronal synapse[…]

Read more