Uncategorized

คลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram

ในสมองมนุษย์เรามีเซลล์ประสาท Neuron หลายพันล้านเซลล์ เมื่อมีการทำงานจะมีการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าระหว่างเซลล์ประสาทเพื่อสั่งงานส่วนต่างๆของร่างกาย ถ้าเรานำขั้วตัวรับไฟฟ้ามาติดศีรษะและนำมาเข้ากับเครื่องขยายสัญญาณ เราจะสามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าที่ศีรษะ ( Brain wave ) ซึ่งคลื่นไฟฟ้าสมองเราจะวัดความแตกต่างระหว่างขั้ว 2 จุด ซึ่งทำให้เกิดความต่างศักย์ และเกิดคลื่นไฟฟ้าเป็นจังหวะ เป็นความถี่แต่ละแบบ ได้แก่

1. Alpha wave ช่วงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่ที่ 8-12 Hz เป็นช่วงคลื่นที่พบได้ในคนปกติที่ตื่นตัวอยู่และมักพบเด่นบริเวณ Parietooccipital area สามารถกระตุ้นได้โดยการหลับตา ( Close eye)

2. Beta wave ความถี่จะอยู่ในช่วง 13-20 Hz พบตอนตื่นตัวและเจอมากในคนสูงอายุ หรือ เป็นผลจากยา Benzodiazepine

3. Gamma wave ความถี่จะอยู่ในช่วง 40 Hz พบได้ในตอนตื่นตัวมี amplitude ค่อนข้างเตี้ย มักจะหายไปในช่วงหลับ พบว่าเกี่ยวข้องกับการรับรู้สติ( Consciousness)

4. Theta wave  ความถี่จะอยู่ในช่วง 4-8 Hz พบในผู้ป่วยที่ง่วงซึม การรับรู้น้อยลง น้อยถึงปานกลาง(mild to moderate encephalopathy)  ถ้าพบเฉพาะส่วนบ่งบอกถึงการทำงานของสมองส่วนนั้นทำงานผิดปกติ (focal cerebral dysfunction) หรือ Deep structural lesion และยังพบในผู้ที่มีปัญหาสมาธิสั้น( Attention deficit)

5. Delta wave ความถี่จะอยู่ในช่วง <4 Hz amplitude มักมีขนาดใหญ่ พบในผู้ที่ลับลึก (NREM stage 3-4) หรือในผู้ที่ความรู้สึกตัวลดลงมาก( Severe encephalopathy)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *