โรคซึมเศร้า(Depression)ทำให้ความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์เพิ่มมากขึ้น

โรคซึมเศร้า(Depression)ทำให้ความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์เพิ่มมากขึ้น โรคซึมเศร้านอกจากส่งผลกระทบต่อจิตใจ ทำให้เกิดความเศร้า เสียใจ เกิดความคิดในแง่ลบต่างๆ อันส่งผลทำให้เกิดพฤติกรรม ความคิด การทำงานที่แย่ลง นอกจากนี้ยังส่งต่อสมองทำให้สมองแย่ลง ได้แก่ สารสื่อประสาทในสมองเช่น serotonin ลดลง และส่งผลต่อการก[…]

Read more

ยานอนหลับ Zolpidem ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีขึ้น

น่าอัศจรรย์ยานอนหลับ (Zolpidem) ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีขึ้นในผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว(Disorder of Consciousness) ยา Zolpidem เป็นยาที่ช่วยให้นอนหลับ มีการศึกษาพบว่า สามารถช่วยคนไข้ที่ป่วยเคลื่อนไหวตัวผิดปกติ เช่น dystonia และ สามารถทำให้ผู้ที่รู้สึกตัวน้อยหรือไม่รู้สึกตัว (Minimally consciousness stat[…]

Read more

คลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram

ในสมองมนุษย์เรามีเซลล์ประสาท Neuron หลายพันล้านเซลล์ เมื่อมีการทำงานจะมีการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าระหว่างเซลล์ประสาทเพื่อสั่งงานส่วนต่างๆของร่างกาย ถ้าเรานำขั้วตัวรับไฟฟ้ามาติดศีรษะและนำมาเข้ากับเครื่องขยายสัญญาณ เราจะสามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าที่ศีรษะ ( Brain wave ) ซึ่งคลื่นไฟฟ้าสมองเราจะว[…]

Read more

การกระตุ้นสมองด้วย tDCS

tDCS ย่อมาจาก transcranial direct current stimulation เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ( low electrical current) โดยใช้ไฟฟ้าประมาณ 9 volt และกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 3 mA ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อเซลล์สมองและเซลล์ในร่างกาย ซึ่งการกระตุ้นสมอง tDCS นี้จะใช้ในการกระตุ้นหรือยับยั้งการทำงานของเซล[…]

Read more