รู้จักสมองส่วนต่างๆ

  สมองส่วนต่างๆจะมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันไปเพื่อใช้ในการสั่งงานและรับรู้ความรู้สึกต่างๆและสมองคนเรามีรอยหยักและร่องสมองซึ่งทำให้สามารถแบ่งสมองเป็น lobe ต่างๆได้แก่ Frontal lobe, Temporal lobe ,Parietal lobe และ occipital lobe 1. Frontal lobe ใช้ในการรับรู้(consciousness) การวางแผนอย่างมีเ[…]

Read more

กล้ามเนื้ออ่อนแรงฉับพลัน GBS (Guillain-Barre syndrome)

หมออินเทิร์น : พี่ค่ะผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการขาอ่อนแรง 2 ข้างครับ ต่อมาพูดไม่ชัด มีสำลัก เป็นมา 3 วัน แล้วครับ ซักประวัติตรวจร่างกายรวมทั้งส่ง CT brain พบว่ามี old lacunar แล้วสงสัยเส้นเลือดสมองตีบ จึงทำให้ขาอ่อนแรงค่ะ พี่ staff : ขาอ่อนแรง 2 ข้าง และพูดไม่ชัดนึกถึงรอยโรคที่ไหนในสมองที่ทำให้ขาอ่อนแร[…]

Read more

การทำงานของสมองมนุษย์

สมองมนุษย์เป็นอวัยวะมหัศจรรย์ทำให้คนเราและเผ่าพันธ์ุมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต ทำให้เรามีสติการรับรู้และความคิดที่ชาญฉลาด(consciousness and creativity) ใช้ในส่งสัญญาณควบคุมร่างกายให้สั่งการ , รับรู้ความรู้สึกทางกายต่างผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ,รับรู้อารณ์ต่างๆ[…]

Read more

Consciousness หรือการมีสติรับรู้

Consciousness หรือการมีสติรับรู้ ก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้ว่ากลไกการทำงานที่แท้จริงเป็นอย่างไร คิดว่าเป็นผลจากการทำงานของ neuron หรือเซลล์ประสาทที่เชื่อมต่อการเป็นวงจรผ่าน Synapse คล้ายๆกับในคอมพิวเตอร์ทำงาน แต่ว่าก็ไม่สามารถอธิบายการรับรู้ได้ทั้งหมดเนื่องจากพบว่าการรับรู้ที่เกิดขึ้นนั้นรวดเร็วกว่าที่ก[…]

Read more

นอนหลับไม่เพียงพอน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันทำให้เกิดภาวะหรือโรคซึมเศร้าได้เพิ่มขึ้น

นอนหลับไม่เพียงพอน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันทำให้เกิดภาวะหรือโรคซึมเศร้าได้เพิ่มขึ้น มนุษย์เราใช้เวลากับการนอนหลับมากถึง 1 ใน 3 ของเวลาของเรา การนอนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตช่วยทำให้สมองได้พัก ระบบภูมิคุ้มกันได้ทำงานเต็มที่ ช่วยให้สมองเกิดความจำที่ดีขึ้น ลดภาวะซึมเศร้า และช่วยสมองเราให้เกิด IQ และ EQ ท[…]

Read more