สาเหตุเส้นเลือดสมองตีบ (Ischemic stroke)

สาเหตุเส้นเลือดสมองตีบ (Ischemic stroke) เกิดจาก 1.พยาธิสภาพที่หลอดเลือด-พบมากที่สุดในผู้ป่วยสูงอายุ 2.ลิ่มเลือดจากหัวใจ(cardioembolic) 3.ภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ ในผู้ป่วยที่เส้นเลือดสมองตีบในอายุน้อย (18-50 ปี) สาเหตุส่วนมากเกิดจากหัวใจมีลิ่มเลือดลอยไปอุดตันในสมองมากกว่าสาเหตุที่เส้นเลือดเอง ส่วนสา[…]

Read more