สารสื่อประสาท

โรคทางสมองและจิตเวชหลายโรคมักพบว่ามีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง (Neurotransmitters) โดยสารสื่อประสาทในสมองมีมากมายหลายตัว เรามารู้จักสารสื่อประสาทที่สำคัญและหน้าที่การทำงานของมัน ดังนี้ Dopamine สารสื่อประสาทแห่งความพึงพอใจ (reward,pleasure) มี 3 tract ที่สำคัญคือ nigrostriatal […]

Read more

10 อาการสงสัยปวดศีรษะจากโรคสมอง( Secondary headache)

10 อาการสงสัยปวดศีรษะจากโรคสมอง( Secondary headache) 1. อาการปวดเป็นแบบรุนแรงมากฉับพลัน เฉียบพลัน หรืออาการปวดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 2. อาการปวดที่มีคลื่นไส้อาเจียนรุนแรง ตาพร่ามัวร่วมด้วย 3. อาการปวดที่มีอาการไข้ร่วมด้วย 4. มีอาการคอแข็งหรือปวดต้นคอมากจนก้มคอได้น้อยหรือก้มไม่ได้เลย 5. อาการปวดที่มีอาการ[…]

Read more

10 อาการเตือนไมเกรน

10 อาการเตือนไมเกรน 1. ปวดศีรษะตุ็บๆข้างเดียว หรือ 2 ข้าง 2. มองเห็นแสงแปลกๆอาจเป็นแบบจุดสีเล็กๆ แล้วกระจายเป็นจุดใหญ่ หรือเป็นแบบตาพร่ามัว 3. แพ้แสงแดด หรือแสงจ้า หรือแสงจากทีวีหรือคอมพิวเตอร์ จะมีอาการปวดมากขึ้น 4. แพ้เสียงดัง หรือคุยโทรศัพท์นานแล้วมีอาการปวดเพิ่มขึ้น 5. ก่อนรอบเดือนมาแล้วมีอาการป[…]

Read more